¿Que és un cicle formatiu?

És el conjunt d'ensenyaments que el sistema educatiu emplea per tal de que els alumnes puguin tenir una formació professional. 

¿Com es pot accedir?

És pot accedir mitjançant la obtenció del títol de la ESO o un altre títol académic.